Google
Koop een Taart! En vier het!!!
taart (de ~, ~en)
1 luchtig gebak, gewoonlijk met slagroom, crème of vruchten erop
2 [pej.] vervelende vrouw


vie · ren (ov.ww.)
1 laten schieten, los laten
2 de plechtigheden of feestelijkheden verrichten die bij het genoemde begrip horen